nieuws.jpg
26 augustus 2018

Kan de mediator mijn kinderen ook doorverwijzen naar een hulpverlener?

De mediator is geen huisarts die verwijsbriefjes schrijft. Wel kan hij of zij adviseren om een hulpverlener in te schakelen.